Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

Słoneczna Dolinka

P R Z E D S Z K O L E nr 80
w W A R S Z A W I E

 

„Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie”

                                                                    Janusz Korczak

Przedszkole Nr 80 „Słoneczna Dolinka”
ul. Łukowa 4
02-767 Warszawa

tel./fax 22 843-95-25
e-mail: p80@edu.um.warszawa.pl

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Alina Mazurek

        Przedszkole nr 80 „Słoneczna Dolinka” usytuowane jest w Dolinie Służewieckiej, w bezpośredniej bliskości Parku i Potoku Służewieckiego. Przedszkole znajduje się w bezpiecznej odległości od tras komunikacyjnych, ale jednocześnie ma dogodne połączenie z wieloma rejonami Warszawy, dzięki takim ulicom jak Aleja Wilanowska, Nowoursynowska, Dolina Służewiecka, Aleja KEN a także dzięki linii metra (Metro Służew).

        Przedszkole znajduje się w dużym, wolno-stojącym, parterowym budynku. Od 1 września 2017 r. w przedszkolu funkcjonuje pięć grup dziecięcych. Każda grupa ma swoją dużą, przestronną, słoneczną salę dydaktyczną. Bezpośrednio przy każdej sali dydaktycznej znajdują się łazienki. Do dyspozycji dzieci jest również duży hol, oraz część wydzielona na szatnie dziecięce. W przedszkolu znajduje się również pokój przeznaczony do zajęć logopedycznych i do spotkań z psychologiem.

        Przedszkole posiada duży, zadrzewiony ogród, częściowo wyremontowany z budżetu miasta w 2016 i 2017 roku. Ogród jest wyposażony w nowoczesny, bezpieczny sprzęt do zabaw ruchowych i sensorycznych.

        Przedszkole posiada własne zaplecze kuchenne i serwuje świeże, zdrowe, smaczne, domowe posiłki.

        Kadra przedszkola to zarówno doświadczeni, jak i młodzi nauczyciele, wszyscy świetnie wykształceni, czerpiący od siebie wzajemnie wiedzę, doświadczenie, zapał. W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe np. rytmika. Od września dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego. Ponadto nauczycielki prowadzą w grupach zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej. W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Dzieci dzieciom – dar dotyku” oraz elementy innowacji „Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss”, która to innowacja będzie w pełni realizowana od września 2017 roku.

        W przedszkolu panuje ciepła, rodzinna atmosfera oparta na współpracy i wzajemnym porozumieniu wszystkich podmiotów – pracowników, dzieci, rodziców. Dzięki zaangażowaniu rodziców i prężnie działającej Rady Rodziców w przedszkolu odbywają się systematycznie koncerty, teatrzyki, festyny, spotkania integracyjne. Dzieci systematycznie kilka razy w roku prezentują swoje umiejętności przed szerokim gronem odbiorców (rodzice, dziadkowie, zapraszani goście, pensjonariusze Centrum chorych na Alzheimera). Dzieci, szczególnie najstarsze przedszkolaki często wyjeżdżają na wycieczki, do muzeum, do teatru i innych miejsc użyteczności publicznej.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 7:00 – 17:30

        W naszym przedszkolu dużo się dzieje i nieustannie się rozwijamy. Warto do nas dołączyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

HYMN PRZEDSZKOLA NR 80 „SŁONECZNA DOLINKA”

1. Szybko mknie potoczek,

cicho opowiada,

o domku przy Łukowej,

gdzie dzieci jest gromada.

Refren x 2:

To moje przedszkole

tu wszyscy mili są

tu uśmiech mam na twarzy

tu jest mój drugi dom!

2. Bawię się wesoło,

poznaję cały świat,

po prostu z całą ziemią,

być muszę za pan brat.

Refren x 2

3.  Powiem jeszcze głośno,

wyśpiewam z serca szczerze,

ja kocham to przedszkole,

i śpiewam to w co wierzę.

Refren x 2

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 100) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4, który na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-maila: p80@edu.um.warszawa.pl

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres edukacji/zatrudnienia. Po zakończeniu edukacji/stosunku pracy, wszystkie zebrane dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.Brakowanie dokumentów będzie się odbywać w porozumieniu z Archiwum Państwowym. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

Kalendarium
Dzisiaj jest :
Czwartek, 2020-08-06
Imieniny obchodzą :
Sława, Jakub
Do końca roku : 148 dni
Do wakacji : 319 dni
Odwiedziny