Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

Słoneczna Dolinka

P R Z E D S Z K O L E nr 80
w W A R S Z A W I E

„Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie”

                                                                    Janusz Korczak

Przedszkole Nr 80 „Słoneczna Dolinka”
ul. Łukowa 4
02-767 Warszawa

tel./fax 22 843-95-25
e-mail: p80@edu.um.warszawa.pl

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Alina Mazurek

 

        Przedszkole nr 80 „Słoneczna Dolinka” usytuowane jest w Dolinie Służewieckiej, w bezpośredniej bliskości Parku i Potoku Służewieckiego. Przedszkole znajduje się w bezpiecznej odległości od tras komunikacyjnych, ale jednocześnie ma dogodne połączenie z wieloma rejonami Warszawy, dzięki takim ulicom jak Aleja Wilanowska, Nowoursynowska, Dolina Służewiecka, Aleja KEN a także dzięki linii metra (Metro Służew).

        Przedszkole znajduje się w dużym, wolnostojącym, parterowym budynku. Od 1 września 2017 r. w przedszkolu funkcjonuje pięć grup dziecięcych. Każda grupa ma swoją dużą, przestronną, słoneczną salę dydaktyczną. Bezpośrednio przy każdej sali dydaktycznej znajdują się łazienki. Do dyspozycji dzieci jest również duży hol, oraz część wydzielona na szatnie dziecięce. W przedszkolu znajduje się również pokój przeznaczony do zajęć logopedycznych i do spotkań z psychologiem.

        Przedszkole posiada duży, zadrzewiony ogród, częściowo wyremontowany z budżetu miasta w 2016 i 2017 roku. Ogród jest wyposażony w nowoczesny, bezpieczny sprzęt do zabaw ruchowych i sensorycznych.

        Przedszkole posiada własne zaplecze kuchenne i serwuje świeże, zdrowe, smaczne, domowe posiłki.

        Kadra przedszkola to zarówno doświadczeni, jak i młodzi nauczyciele, wszyscy świetnie wykształceni, czerpiący od siebie wzajemnie wiedzę, doświadczenie, zapał. W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe np. rytmika. Od września dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego. Ponadto nauczycielki prowadzą w grupach zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej. W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Dzieci dzieciom – dar dotyku” oraz elementy innowacji „Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss”, która to innowacja będzie w pełni realizowana od września 2017 roku.

        W przedszkolu panuje ciepła, rodzinna atmosfera oparta na współpracy i wzajemnym porozumieniu wszystkich podmiotów – pracowników, dzieci, rodziców. Dzięki zaangażowaniu rodziców i prężnie działającej Rady Rodziców w przedszkolu odbywają się systematycznie koncerty, teatrzyki, festyny, spotkania integracyjne. Dzieci systematycznie kilka razy w roku prezentują swoje umiejętności przed szerokim gronem odbiorców (rodzice, dziadkowie, zapraszani goście, pensjonariusze Centrum chorych na Alzheimera). Dzieci, szczególnie najstarsze przedszkolaki często wyjeżdżają na wycieczki, do muzeum, do teatru i innych miejsc użyteczności publicznej.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 7:00 – 17:30

        W naszym przedszkolu dużo się dzieje i nieustannie się rozwijamy. Warto do nas dołączyć.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4, który na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Inspektor danych osobowych w Przedszkolu Nr 80 w Warszawie zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018r. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 80 w Warszawie, realizacji umów zawartych z Przedszkolem Nr 80 oraz w pozostałych przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celach, odbiorcami danych osobowych mogą być, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Nr 80 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 80 w Warszawie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

 

Kalendarium
Dzisiaj jest :
Czwartek, 2018-08-16
Imieniny obchodzą :
Stefan, Roch
Do końca roku : 138 dni
Do wakacji : 317 dni
Odwiedziny