Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

Dyżur wakacyjny

30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00  pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl   zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli.

Turnus:

I (2 lipca-13 lipca)

II (16 lipca-27 lipca)

III (30 lipca- 14 sierpnia)

IV (16 sierpnia-31 sierpnia)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.

Nasze przedszkole ma dyżur w II turnusie (16-27 lipca).

 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny, lub
 • hasła utworzonego przez rodziców w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

16 kwietnia do 14 maja do godz. 15.00  składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wniosku o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne. Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach oraz dostępne na internetowej stronie zapisów warszawa-dyzury.pzo.edu.pl  . Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

wniosek_o_wydanie_hasla_do_elektronicznego_systemu_zapisow_na_dyzur_wakacyjny

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice:
 • uzupełniają dane dziecka,

 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola do których chcieliby zapisać dziecko,

 • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

 • przedszkola w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,

 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru do 15 maja godz.17:00

Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem pierwszego wyboru.

Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają:

 1. dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola,
 2. a następnie dzieci z innych przedszkoli w dzielnicy.

Na pozostałe, wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.