Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 5-latków „Żabki”

Witamy po wakacjach!

Radośni i wyrośnięci wróciliśmy do przedszkola jako starszaki.

Jest nas 23 mądrych, ciekawych świata, energicznych dzieci.

Przygotowując się do szkoły korzystamy z książek MAC Edukacji „Kolorowy start”, są tam ćwiczenia uwrażliwiające zmysły, uczące samodzielności. Te kolorowe książki zachęcają do działania, nazywania emocji, wprowadzają w świat wartości.

Ustaliliśmy już „Nasz Kodeks”, który pomoże każdemu dobrze i bezpiecznie czuć się w przedszkolu.

Mamy wiele planów na ten rok; wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Etnograficznego, do Pałacu w Wilanowie, Muzeum Ruchu Ludowego czy NINY.

Mamy wiele planów i marzeń, zmieniamy siebie i świat na lepsze.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  Grupa „Żabki” czerwiec 2018

Tematy:

 1. Dziecięce przyjaźnie:
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • umuzykalnianie,
 • rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi.

       2. Na naszym podwórku:

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw.

       3. Wkrótce wakacje:

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji:lądowej, powietrznej i wodnej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  Grupa „Żabki” maj 2018

Tematyka tygodnia: Muzyka jest wszędzie

 • umuzykalnienie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu
 • słuchanie muzyki; przedstawia nie i kojarzenie obrazów w wyobraźni
 • odejmowanie na konkretach
 • rozpoznawanie różnorodnych dźwięków; uświadomienie szkodliwości hałasu
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania postaci ludzkiej
 • rozwijanie mowy, sprawności manualnej
 • stwarzanie okazji do słuchania piosenek na żywo

Tematyka tygodnia: Polska – mój dom

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi rodzajami domów
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości
 • zachęcanie do poznawania piosenek ludowych i ich wspólnego śpiewania
 • zapoznanie z symbolami narodowymi
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • zapoznanie z legendą związaną z Warszawą
 • zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej

Tematyka tygodnia: Łąka i jej mieszkańcy

 • zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu
 • rozwijanie sprawności manualnej, mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnienie
 • poznanie monet o różnych nominałach i banknotu o nominale 10
 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody

Tematyka tygodnia: Święto rodziców

 • zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla mamy i taty
 • umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej; prezentowanie własnych możliwości i umiejętności

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa ” Żabki” kwiecień 2018

I Kwiecień – tydzień pierwszy. Wiosna na wsi.

Poznajemy przyrodę

 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
 • wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

II Kwiecień – tydzień drugi. Dbamy o Ziemię.

Poznajemy przyrodę

 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
 • sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
 • poznawanie przedstawicieli ginących ptaków
 • oczyszczanie wody
 • zakładanie filtrów na kominy fabryczne
 • karanie za łamanie praw przyrody.

III Kwiecień – tydzień trzeci. Teatr.

W świecie sztuki. Teatr

 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się – odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami
 • przygotowanie kącika teatralnego
 • wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

IV Kwiecień – tydzień czwarty. Jestem Polakiem i Europejczykiem

Nasza miejscowość, nasz region

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
 • zorganizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu
 •  słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
 • wykonanie albumu o swojej miejscowości, swoim regionie.

Uczymy się czytać

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna

 • porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
 •  klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 • rozpoznawanie cyfr
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji ; stosowanie metody symulacyjnej.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa ”Żabki” marzec 2018

Tematyka tygodnia: Zwierzęta na świecie

 • uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 •  zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie mowy, rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt, ciekawostki o zwierzętach
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci
 •  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9

Tematyka tygodnia: Czy żyły dinozaury?

 • rozwijanie mowy,
 • poznanie właściwości węgla kamiennego i soli kamiennej
 •  rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia na zbiorach zastępczych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 •  rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

Tematyka tygodnia: Nadchodzi wiosna

 • rozwijanie pamięci słuchowej, wymienianie oznak zbliżającej się wiosny
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • zapoznanie z kalendarzem pogody
 •  kształtowanie pojęcia liczby 9
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10
 • zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków
 • Tematyka tygodnia: Nadeszła wiosna
 • rozwijanie mowy, wypowiadanie się na temat powrotu ptaków
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 •  wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt, poznanie etapów rozwoju motyla
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 •  rozwijanie sprawności fizycznej
 • zachęcanie do obserwowania przyrody
 • porównywanie pojemności różnych naczyń

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa ”Żabki” luty 2018

Temat 1: Zimowe zabawy

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, pisanie litery g, G
 • czytanie sylab, wyrazów, tekstów z poznanymi literami, dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski
 • rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od kartki
 • kolorowanie pola według wzoru
 • wypowiadanie się na temat opowiadania S. Karaszewskiego Troje dzieci na sankach
 • rozwiązywanie zagadek o charakterystycznych cechach zimy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, ramion i tułowia, bieżnych, z elementem czworakowania,
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyrażanie muzyki ruchem
 • dopowiadanie zakończenia historyjek
 • uzupełnianie zdań wypowiadanych przez nauczyciela – dopowiadanie brakujących słów
 • rozwiązywanie na konkretach zadań tekstowych na dodawanie
 • wykonywanie portretu śniegowego bałwanka techniką stemplowania
 • śpiewanie piosenki Buch w śnieżny puch
 • dodawanie w zakresie 7
 • dzielenie nazw obrazków na głoski
 • wypowiadanie się na temat sportów zimowych
 • uczestniczenie w zabawach na śniegu, na placu przedszkolnym.

Temat 2 : Tak mija nam czas

Cele ogólne:

• rozpoznawanie i nazywanie litery w, pisanie litery w, W

• czytanie sylab, wyrazów

• uczestniczenie w zabawach ruchowych:orientacyjno-porządkowych, tułowia, zręczności,z elementem podskoków, równowagi

• wymienianie nazw miesięcy

• podawanie daty swoich urodzin

• wymienianie kilku przysłów związanych z miesiącami

• rysowanie szlaczków

• dzielenie nazw obrazków na głoski

• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem lasek gimnastycznych

• rozróżnianie zdań – prawdziwych i fałszywych

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 7

• wymienianie nazw dni tygodnia

• określanie kierunków względem siebie

• wymienianie nazw pór dnia

• rozpoznawanie i nazywanie cyfry 8

• określanie wysokości dźwięków

• czytanie całościowo wyrazów: zegar, zegarek

• określanie różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami

• układanie puzzli

• stosowanie słów: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

• wymienianie nazw zawodów– starych, już zanikających, i nowych, powstałych niedawno

• wykonywanie pracy na temat zawodu, jaki chciałoby wykonywać, gdy dorośnie (techniką wycinanki).

Temat 3 : Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele ogólne:

• rozpoznawanie i nazywanie litery p

• pisanie litery p, P

• wymienianie planet Układu Słonecznego

• przeliczanie i dodawanie w zakresie 8

• wymyślanie w parze z innym dzieckiem języka, którym porozumiewają się kosmici

• rysowanie obiema rękami wzory podane przez nauczyciela

• rozpoznawanie kierunku linii melodycznej

• uczestniczenie w zabawach z elementem dramy

• lepienie ufoludka z plasteliny.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa ”Żabki” styczeń 2018

TEMAT 1.”W krainie baśni

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery s, S
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • wypowiada się na temat swoich ulubionych książeczek
 • rysuje szlaczki
 • dzieli słowa na głoski
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni
 • wymyśla i prowadzi z kolegą dialogi kończące rozmowy między postaciami baśniowymi
 • wykonuje własną książeczkę
 • wykonuje powierzone zadania
 • śpiewa piosenki
 • rozpoznaje piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela
 • wymienia nazwy dni tygodnia
 • określa, którym dniem tygodnia jest dany dzień
 • stosuje i nazywa znaki: <, >, =
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby i na głoski
 • zna zasady korzystania z książek

TEMAT 2: „Zimowe potrzeby ptaków

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery n, N
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki
 • dokarmia ptaki
 • czyta całościowo wyrazy: gil, gawron, sikora, wróbel
 • układa zdania z nazwami ptaków
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • wie, do czego służy paśnik
 • rozwiązuje zagadki o ptakach
 • dzieli nazwy ptaków na sylaby i na głoski
 • kończy zdania, dopowiadając rymujące się z nimi słowa rytmicznie klaszcze
 • naśladuje głosy ptaków
 • omawia wygląd ptaków – bez podawania ich nazw
 • tworzy słowa, łącząc pierwsze głoski z nazw obrazków
 • dzieli nazwy obrazków na głoski, określa ich liczbę w nazwach
 • wskazuje siedem różnic pomiędzy obrazkami
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń
 • tworzy z kolegami łańcuszek skojarzeń do słowa ptaki
 • tworzy zbiory na podstawie jednej cechy – rodzaju

TEMAT 3: „Nasze babcie nasi dziadkowie

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery b, B
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • wspólnie wykonuje album „Nasi dziadkowie”
 • tworzy listę atrybutów: Jaka jest moja babcia? Jaki jest mój dziadek?
 • ocenia zachowania dzieci przedstawionych na obrazkach względem babci i dziadka
 • wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
 • dostrzega rytm w serii ruchów i go kontynuuje
 • wymienia właściwości magnesu
 • dodaje na konkretach w zakresie 7
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • wskazuje pary obrazków przedstawiających przeciwieństwa
 • mówi rymowankę z jednoczesnym rysowaniem po konturach serduszek
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby i na głoski
 • segreguje obrazki na te, które przedstawiają to, co pasuje do babci i to, co pasuje do dziadka
 • uczestniczy w spotkaniu z babciami i dziadkami

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa” Żabki” grudzień 2017

Temat 1: Co robić w taki smutny dzień?

Dzień 1 : Talerz pyszności

Dzień 2 : Odwiedził nas Mikołaj

Dzień 3 : Liczymy do siedmiu

Dzień 4 : Dzień pełen kolorowych niespodzianek

Dzień 5 : Wesołe zabawy na ponury dzień.

Cele ogólne:

 • Poznanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Zachęcanie do wykonywania deserów;
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Rozwijanie poczucia rytmu;
 • Klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na ich wielkość;
 • Zintegrowanie się z innymi dziećmi;
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego;
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

Temat 2 : Nadeszła Zima

Dzień 1 : Zapoznanie z oznakami zimy

Dzień 2 : Bawimy się z bałwankiem

Dzień 3 : Wokół zimy

Dzień 4 : Spotkanie z bałwankiem

Dzień 5 : Biała Zima

Cele ogólne:

 • poznanie litery y: małej, drukowanej i pisanej
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
 • kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie wybranych drzew iglastych

Temat 3 : Święta tuż , tuż….

Dzień 1 : Czekamy na święta

Dzień 2 : Przy świątecznym stole

Dzień 3 : Znam swój adres

Dzień 4 : Całusy choinkowe

Dzień 5 : Świąteczny poczęstunek.

Cele ogólne:

 • poznanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • utrwalenie swojego adresu
 • rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa” Żabki” listopad 2017

Aktywność i działalność dziecka:

 • Ćwiczenia grafomotoryczne Małe domy i duże domy.
 • Zabawy przy piosence Maluję wielki dom.
 • Oglądanie zdjęć różnych domów; nazywanie ich i porównywanie; zwrócenie uwagi na różnice w zabudowie miast i wsi. Rytmizowanie tekstu. Poszukiwanie jak największej liczby określeń domów; wyjaśnienie ich (karta pracy).
 • Wprowadzenie litery i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Ćwiczenia słuchowe W domu – reagowanie ustalonym ruchem w momencie usłyszenia słowa dom w wierszu M. Brykczyńskiego.
 • Rytmizowanie przysłów związanych z domem.
 • Rysowanie pod każdym zdjęciem przedmiotu (rośliny, zwierzęcia), którego nazwa rozpoczyna się taką samą głoską jak nazwa zdjęcia. Łączenie pierwszych głosek z nazw zdjęć. Podawanie nazwy, która powstała (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu, poznanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Cele operacyjne: Dziecko: interpretuje muzykę ruchem, rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Aktywność i działalność dziecka:

 • Zabawa Imię i głoska.
 • Układanie swojego imienia z rozsypanki literowej (z wzorem lub bez wzoru – do wyboru).
 • Kończenie rysunków według wzoru. Określanie, gdzie znajdują się przedstawione na nich przedmioty względem siebie. Odszukiwanie wyrazu dom wśród podanych wyrazów. Podkreślanie go (karta pracy).
 • Zabawa dydaktyczna Różne domy.
 • Moja rodzina, mój dom – rysowanie scen realnych (książka).
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci w domu.
 • Zabawy z wykorzystaniem krzesełek.
 • Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielne rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

Cele ogólne: zapoznanie z budową domu, rozwijanie sprawności sprawności manualnej

Cele operacyjne: stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze (drugie, trzecie…) piętro, strych, rysuje rodzinę na tle własnego domu

Aktywność i działalność dziecka:

 • Zabawa słowna Czy umiem zadawać pytania?
 • Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową – kreślenie w powietrzu różnych kształtów.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.
 • Porozmawiajmy o domu – ćwiczenia słuchowe.
 • Nazywanie mebli przedstawionych na obrazkach. Łączenie z nimi liniami rysunków przedmiotów, które mogą się w nich lub na nich znajdować. Kolorowanie rysunków (karty pracy). Zabawa Dokończ…

Cele ogólne: poznanie cech trójkąta, rozwijanie słuchu fonematycznego

Cele operacyjne: rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną – trójkąt, dzieli słowa na głoski

Aktywność i działalność dziecka:

 • Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego (karta pracy).
 • Zabawa Czyj to bucik?
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Co robią skrzaty w zimie? (książka, karta pracy).
 • Zabawy tangramem.
 • Zabawa Liczymy kroki.
 • Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielne rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie mowy

Cele operacyjne: wypowiada się na temat opowiadania

Aktywność i działalność dziecka:

 • Oglądanie obrazków różnych przedmiotów wykorzystywanych w domach. Rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; określanie, do czego służą; wypowiedzi dzieci na temat tych urządzeń: Czy do ich pracy jest potrzebny prąd?
 • Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Określanie, do czego służy każdy z nich. Otaczanie pętlami zdjęć tych przedmiotów, które znajdują się w domach dzieci (karta pracy).
 • Teatrzyk kukiełkowy według tekstu I. R. Salach Światło.
 • Wprowadzenie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Oglądanie obrazka przedstawiającego współczesną kuchnię. Wskazywanie i nazywanie znajdujących się tam urządzeń elektrycznych. Określanie, do czego służą (książka).
 • Zabawa Urządzenia elektryczne.

Cele ogólne: zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, poznanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Cele operacyjne: Dziecko wymienia sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Aktywność i działalność dziecka:

 • Oglądanie obrazków. Przyklejanie obok nich zdjęć właściwych urządzeń elektrycznych (karta pracy).
 • Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętność słuchania – Głuchy telefon.
 • Zabawy przy piosence Domowe sprzęty elektryczne.

Cele ogólne: kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne: śpiewa piosenkę i bawi się przy niej wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji

Aktywność i działalność dziecka:

 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat urządzeń elektrycznych.
 • Wypowiedzi dzieci o tym, jak radzili sobie ludzie dawniej, gdy nie było pralek, lodówek… Łączenie liniami w pary zdjęć
  i rysunków urządzeń o takim samym przeznaczeniu, stosowanych dawniej i dziś. Kolorowanie rysunków (karta pracy).
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach Ania pomaga mamusi.
 • Otaczanie pętlami zdjęć tych urządzeń, których nazwy kończą się taką samą głoską (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie mowy zachęcanie do przygotowywania prostych potraw

Cele operacyjne: odpowiada na pytania dotyczące utworu.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA ,,ŻABKI”

PAŹDZIERNIK 2017

Temat 1: ,,Jesień w sadzie”

Dzień 1. Jesienią, jesienią sady się rumienią

Dzień 2. Liczymy owoce

Dzień 3. W sklepie z owocami

Dzień 4. Sałatka owocowa

Dzień 5. Owoce egzotyczne

Cele ogólne:

 1. Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców;
 2. zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 3. rozwijanie sprawności fizycznej;
 4. rozwijanie umiejętności liczenia;
 5. rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów;
 6. zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami;
 7. rozwijanie umiejętności malowania;
 8. zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej;
 9. zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2;
 10. zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej;
 11. rozwijanie mowy;
 12. klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

Temat 2: ,,Jesień na działce”

Dzień 1. Czas na zbieranie warzyw

Dzień 2. Rozmowy warzyw

Dzień 3. Praca na działce

Dzień 4. Przetwory z warzyw

Dzień 5. Największa kapusta

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie umiejętności obserwacji;
 2. rozpoznawanie i nazywanie warzyw;
 3. rozwijanie mowy;
 4. zapoznanie z lietrą a;
 5. rozwijanie sprawności fizycznej;
 6. dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;
 7. rozwijanie poczucia rytmu;
 8. określanie jadalnych części warzyw;
 9. zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3;
 10. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu;
 11. zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.

Temat 3: Nasze rodziny

Dzień 1. Kochamy swoich najbliższych

Dzień 2. Kim dla siebie jesteśmy?

Dzień 3. Wesoło spędzamy ze sobą czas

Dzień 4. Rodzinne przyjęcie

Dzień 5. Co robią nasi rodzice?

Cele ogólne:

 1. rozwijanie mowy i myślenia;
 2. zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 3. rozwijanie sprawności fizycznej;
 4. określanie relacji między członkami rodziny;
 5. usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 6. wyrabianie spostrzegawczości;
 7. rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 8. rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami;
 9. rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 10. rozwijanie zainteresowania pracą rodziców;
 11. zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze.

Temat 4: Nasi domowi ulubieńcy

Dzień 1. Koty i kotki

Dzień 2. Psy wokół nas

Dzień 3. Przyjacielskie zwierzaki

Dzień 4. Lubimy zwierzęta

Dzień 5. Zwierzęta w schronisku

Cele ogólne:

 1. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 2. stymulowanie rozwoju mowy;
 3. zapoznanie z literą e: małą i wielką;
 4. rozwijanie mowy;
 5. rozwijanie sprawności manualnej;
 6. umuzykalnienie dzieci;
 7. porównywanie zbiorów równolicznych;
 8. zapoznanie z cyfrą 4.