Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 3-latków „Krasnale”

KRASNALE to grupa 3-latków.

Maluszki są bardzo dzielne i ciekawe tego, co wydarzy się w przedszkolu. Bardzo lubimy zabawy przy muzyce. Dziewczynki bardzo chętnie bawią się w dom, gotują dla lalek i opiekują się nimi. Chłopcy natomiast uwielbiają bawić się samochodzikami i klockami. Wszystkie „Krasnale” bardzo lubią spędzać czas w przedszkolnym ogrodzie.

W grupie pracują Panie nauczycielki: Ania i Dominika oraz dwie Panie Dorotki do pomocy.

Język angielski w grupie 3-latków
październik
Słownictwo:
I am…- mam na imię…
Hello – cześć
Good morning – dzień dobry
Goodbye – do widzenia
Stand up- wstań
Sit down- usiądź
Rymowanki:
Number one – touch your arm!
Number two – touch your shoe!
Number three – touch your knee!
Number four – touch the floor!
Piosenki:
Head, shoulders, knees, toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes and ears and mouth
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Bye – Bye Song!
Bye, Bye, Goodbye
Bye, Bye, Bye, Goodbye,
I can clap my hands
I can stamp my feet
Bye, Bye, Goodbye
Bye, Bye, Bye, Goodbye,
Goodbye!
Hello! Hello!
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK 2018

TYDZIEŃ I: WARZYWA

 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • kształtowanie umiejętności sprawnego ustawiania się w kole, rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • kształtowanie umiejętności układania szeregów z powtarzających się przedmiotów.
 • kształtowanie sprawności manualnej przez lepienie.
 • kształtowanie umiejętności stosowania pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: przed, za, nad, na, wysoko, nisko.

TYDZIEŃ II: JESIENIĄ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU

 • poznanie budowy liścia: kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.
 • kształtowanie umiejętności słuchania poleceń.
 • manipulowanie materiałem przyrodniczym: porównywanie, nazywanie, klasyfikowanie.
 • stemplowanie sylwety gąbką, rozwijanie motoryki małej.
 • kształtowanie uwagi dowolnej, spostrzegawczości oraz wyszukiwanie źródła dźwięku.

TYDZIEŃ III: LAS JESIENIĄ – ZWIERZĘTA W LESIE

 • poznanie środowiska leśnego, jego mieszkańców i ich zwyczajów.
 • rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • rozpoznawanie dźwięków, dopasowywanie ich do odgłosu zwierzęcia.
 • rozwijanie sprawności manualnej, malowanie palcami.
 • kształtowanie spostrzegawczości, oglądanie eksponatów kącika przyrody.

TYDZIEŃ IV: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 • teatrzyk kukiełkowy, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji.
 • zabawy muzyczne przy piosence, uświadamianie dzieciom jak ważne jest pomaganie zwierzętom.
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów, kształtowanie logicznego myślenia.
 • próby formowania kul z masy solnej, rozwijanie sprawności manualnych.
 • poznanie etapów robienia przetworów, rozwijanie sprawności fizycznej.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH – WRZESIEŃ 2018

Tematy kompleksowe:

I tydzień – W przedszkolu

II tydzień – Droga do przedszkola

III tydzień – Oto ja

IV tydzień – Owoce

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.

Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.