Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

Opłaty

Rok szkolny 2017/2018

Opłaty za przedszkole :  Dzienna stawka żywieniowa – 8,50 zł

SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

Na początku każdego miesiąca kierownik gospodarczy prześle e-mail do Rodzica z zaktualizowaną informacją o kwocie za żywienie dziecka, którą należy wpłacić do 5 każdego miesiąca

(informacja będzie uwzględniać także odpisy za nieobecności w poprzednim miesiącu).

1. Opłata za żywienie, którą należy wpłacić do 5 każdego miesiąca

Na konto o numerze: 48 1030 1508 0000 0005 5071 1079
Odbiorca: Przedszkole Nr 80 „Słoneczna Dolinka”
Tytułem: Żywienie za miesiąc…., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nazwę grupy dziecka.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania: telefonicznie do godz. 9:00 lub e-mailem.

2. Opłata za Radę Rodziców (40,00 zł lub wg deklaracji), którą należy wpłacić do 10 każdego miesiąca

Na konto o numerze: 60 1320 1104 3037 9224 2000 0001
Odbiorca: Przedszkole Nr 80 „Słoneczna Dolinka”
Tytułem: Fundusz Rady Rodziców za miesiąc…., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nazwę grupy dziecka.

UWAGA! 

Bardzo prosimy o dokładne opisywanie przelewów i dokonywanie opłat na odpowiednie konta.