Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

REKRUTACJA 2017/2018 r.

ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU  PRZEDSZKOLA nr 80 „SŁONECZNA DOLINKA” w godz. 8:00 -16:00

4. Lista dzieci przyjętych do przedszkola

została wywieszona na tablicy w przedszkolu w dniu:  23 maja o godz.13:00 (wtorek).

godz odbior_dziecka_oswiadczenie

3. Dzieci zakwalifikowane na rok szkolny 2017/2018

1. Rodzice dzieci – kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola nr 80 „Słoneczna Dolinka”, proszeni są o podpisanie w sekretariacie przedszkola dokumentu: „POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU dziecka do przedszkola”. Dokument należy podpisać w dniach: od 15 maja od godz. 13:00 (poniedziałek) do 19 maja do godz. 16:00 (piątek). JEST TO NIEZBĘDNY WARUNEK PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

2. Rodzice dzieci kandydatów zakwalifikowanych, którzy wybrali Przedszkole nr 80 „Słoneczna Dolinka” w drugim lub dalszym wyborze muszą złożyć w sekretariacie przedszkola wniosek o przyjęcie do Przedszkola nr 80 „Słoneczna Dolinka” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podpisanie w sekretariacie przedszkola dokumentu „POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU dziecka do przedszkola”. Dokumenty należy złożyć i podpisać w dniach: od 15 maja od godz. 13:00 (poniedziałek) do 19 maja do godz. 16:00 (piątek). JEST TO NIEZBĘDNY WARUNEK PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

2. Jak zostać przedszkolakiem?

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI:

Rodzice powinni wejść na stronę www.edukacja.warszawa.pl i kliknąć w zakładkę „Dla ucznia i rodzica” , „Rekrutacja”, „Przedszkolaki”.

Rodzice mogą wytypować dowolną liczbę przedszkoli w Warszawie-na pierwszym miejscu powinno być to na którym im najbardziej zależy.

To placówka „pierwszego wyboru”.

Tam po rejestracji elektronicznej trzeba zanieść w terminie od 29 marca-godz. 13:00 (środa) do 11 kwietnia 2017 r.-godz. 16:00 (wtorek) wymagane dokumenty i wydrukowany wniosek podpisany przez oboje rodziców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji 2017/2018 

Zasady rekrutacji 2017/2018 

Kryteria rekrutacji 2017/2018

 

 1. Zapisy na kolejny rok szkolny:

Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko kontynuowało edukację w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 jesteście  zobowiązani do złożenia „Deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

Należy pobrać deklarację, wypełnić, podpisać przez oboje rodziców i złożyć do sekretariatu Przedszkola w terminie od 22 marca-godz. 8:00 (środa) do 28 marca 2017 r.-godz. 16:00 (wtorek).

Deklaracja jest dostępna u nauczycieli.

potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_przedszkola