Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

Zebranie dla Rodziców nowych 3-latków-30.05 i adaptacja

 30 maja (czwartek), o godzinie 17:30 odbędzie się zebranie z dyrektorem przedszkola, rodziców dzieci 3-letnich, które rozpoczną edukację przedszkolną od 2 września 2019 r.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci na zebranie.
  • Rodzice, którzy wybrali Przedszkole nr 80 „Słoneczna Dolinka” w drugim lub dalszym wyborze i nie dostarczyli „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” podpisanego przez oboje rodziców oraz dokumentów potwierdzających wybrane kryteria, proszeni są o pilne ich dostarczenie do sekretariatu przedszkola.

Spotkania adaptacyjne dla 3-latków

Zapraszamy dzieci 3-letnie, wraz z rodzicami/opiekunami na spotkania adaptacyjne w przedszkolu w terminach:

  • 24 – 28 czerwca (poniedziałek -piątek) w godzinach 10:30-12:00, zabawy w ogrodzie pod okiem rodziców/opiekunów
  • 28 – 30 sierpnia (środa -piątek) w godzinach 10:30-12:00, zajęcia dydaktyczne w sali i zabawy w ogrodzie.